La missió de NIXA consisteix en aconseguir per als seus clients una reducció significativa en el consum energètic i en els seus costos. I tot això, de forma tecnològica i financerament viable.

Les Nostres Solucions Energètiques

NIXA desenvolupa projectes d'aprofitament energètic mitjançant l'ús de tecnologia que prové de dues àrees:

Centrals de cogeneració

Mitjançant l'ús de biocombustibles, de gas natural o de combustibles tradicionals, les centrals de cogeneració poden aportar un estalvi significatiu a aquelles instal·lacions que consumeixen calor o fred de forma intensiva y constant.

Plaques solars

Tant sigui gràcies a l'ús de plaques fotovoltaiques com de panels tèrmics, determinades necessitats energètiques poden ser solucionades, i els seus costos reduïts, mitjançant la implementació de il·luminació fotovoltaica, o amb la instal·lació de plaques solars que aprofiten les infraestructures ja existents del client. Tipus de producte: plaques solars sobre sostre, fanals i il·luminació pública, marquesines per a aparcaments, etc.