La missió de NIXA consisteix en aconseguir per als seus clients una reducció significativa en el consum energètic i en els seus costos. I tot això, de forma tecnològica i financerament viable.

Serveis

Amb aquesta finalitat, NIXA duu a terme les següents passes:

  1. Estudi i avaluació del consum energètic del client.

  2. Recomanacions per a la reducció del cost d'energia.

  3. Selecció dels projectes viables a estudiar amb detall.

  4. I per a cada projecte seleccionat:

  5. Projecte d'enginyeria detallat.

  6. Model de negoci i pla de finançament del projecte.

  7. Implementació del projecte.

  8. Lliurament del servei o de la instal·lació al client.