La missió de NIXA consisteix en aconseguir per als seus clients una reducció significativa en el consum energètic i en els seus costos. I tot això, de forma tecnològica i financerament viable.

Experiència

  • Experiència professional en la direcció de projectes de tecnologia i construcció de grans infraestructures.

  • Explotació de plantacions per a biocombustible a Austràlia i Àsia.

  • Experiència en el desenvolupament i aplicació de noves tecnologies per a la producció d'energia a partir de diferents tipus de residus.

  • Experiència en la construcció de plantes de cogeneració i parcs eòlics.

  • Experiència en la provisió, aplicació i instal·lació de plaques fotovoltaiques i panels tèrmics.