La missió de NIXA consisteix en aconseguir per als seus clients una reducció significativa en el consum energètic i en els seus costos. I tot això, de forma tecnològica i financerament viable.

Una Empresa de Serveis Energètics

NIXA neix com a conseqüència de les necessitats actuals del mercat energètic, basant-se en l'experiència i valor aportats pels seus socis fundadors.

La missió de NIXA consisteix en aconseguir per als seus clients una reducció significativa en el consum energètic i en els seus costos. I tot això, de forma tecnològica i financerament viable.

NIXA proporciona no només una solució tècnica, sinó també la solució financera adequada a cada necessitat, amb l'objectiu que el client obtingui beneficis reals i immediats en la explotació energètica de les seves instal·lacions.